Database

ツィ・マー / Tzi Ma

生年月日
1962/06/10 (58歳)
出演作品
ムーラン(2020)
"Hua Zhou"
"Fire Chief Sheng"
メッセージ(2016)
"General Shang"
"Ambassador Han"
愛の落日(2002)
"Hinh"
"Consul Solon Han"
"Stan"
"Lu Chen"