Database

真田 広之

生年月日
1960/10/12 (62歳)
出演作品
The Elder
Bly Tanaka (archive footage)
Hanzo Hasashi / Scorpion
Mitsuo Yamazaki
ライフ (2017)
Sho Murakami
Sumo (声)
47RONIN (2013)
Kuranosuke Ôishi
Shingen Harada / Lord Shingen
Kenji
Kaneda
Seibei Iguchi
陰陽師 (2001)
Dōson
Bartender
Inue Shinbei Masashi
Takeda Katsuyori