Database

ボブ・ケイン / Bob Kane

生年月日
1915/10/24
没年月日
1998/11/03 (83歳没)
製作作品