Database

ウィリアム・ワイラー

生年月日
1902/07/01
没年月日
1981/07/27 (79歳没)
製作作品
監督
監督
監督, 製作
監督, 製作
黄昏 (1951)
監督, 製作
西部の男 (1940)
監督
嵐が丘 (1939)
監督