Database

ジェニファー・ローレンス

生年月日
1990/08/15 (31歳)
出演作品
Raven Darkholme / Mystique
Dominika Egorova
Aurora Lane
Raven Darkholme / Mystique
ジョイ (2015)
Joy Mangano
Herself
Raven Darkholme / Mystique
Rosalyn Rosenfeld
Katniss Everdeen
Katniss Everdeen
Raven Darkholme / Mystique
受賞歴